Vrijwilligers gezocht!

Hieronder een overzicht met de openstaande functies:

Voorzitter:
• Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
• De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
• Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
• Laat zich periodiek informeren door de commissies.
• Officieel woordvoerder van de vereniging.
• Bijhouden van de email-box
• Contactpersoon naar gemeente, kantinestichting, Tempo, BC Limes en overig
Tijdsinvestering: 1 uur tot 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Secretaris:
• Goed contact onderhouden met voorzitter
• De correspondentie voeren met de gemeente aangaande de huur voor de trainingen en wedstrijden
• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke
bestuursvergaderingen.
• Onderhouden van contact met de gemeente, kantinestichting, Tempo, BC Limes en overig
• Bijhouden van de email-box
• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
• Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar de leden / ouders
Tijdsinvestering: 1 uur tot 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Wedstrijdecretaris:
• Inplannen competitiewedstrijden en contact met andere verenigingen over te spelen wedstrijden
• De correspondentie voeren met de bond over indeling teams en competitie
• Samen met technische commissie teamindeling opstellen
• Aanmelden nieuwe leden en afmelden vertrekkende leden bij de bond
• Bijhouden van de email-box
• Wedstrijdoverzichten verzenden naar locaties en scheidsrechterszaken
• Zorg dragen voor informatie vanuit de bond en andere verenigingen naar de coaches en teammanagers
Tijdsinvestering: 1 uur tot 2 uur per week. Meer bij aanvang seizoen.

Jeugdcommissie:
• Belangen van jeugdhandbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk behartigen
• Contact onderhouden met jeugd trainers en coaches
• Organiseren van activiteiten voor de jeugd
• Organiseren van wervingsacties voor nieuwe jeugdleden
• Bijhouden van de email-box
Tijdsinvestering: 1 uur per week. Bij hoge uitzonderen meer (bij organiseren activiteit bijv.)

Seniorencommissie:
• Belangen van seniorenhandbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk behartigen
• Contact onderhouden met senioren trainers en coaches
• Organiseren van activiteiten voor de senioren
• Organiseren van wervingsacties voor nieuwe senioren
• Bijhouden van de email-box
Tijdsinvestering: 1 uur per week. Bij hoge uitzondering meer (bij organiseren activiteit bijv.)

Nieuwsblad, Facebook en website:
• Zorgdragen voor een maandelijks nieuwsblad (per email / op A4) met oa wedstrijduitslagen, nieuwtjes, verjaardagen etc
• Berichten en foto’s plaatsen op facebook en website
• Stimuleren van ouders en leden om berichten en foto’s aan te leveren
• Zorgdragen voor updaten van de website
• Bijhouden van de email-box
Tijdsinvestering: 1 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.