Schoolhandbaltoernooi 5 januari 2024

45e editie van het Alphense Schoolhandbaltoernooi!


Verenigingsinformatie

Hartelijk welkom op de website van handbalvereniging SV Rijnstreek uit Alphen aan de Rijn. SV Rijnstreek is al meer dan 40 jaar een gezonde en bruisende sportvereniging .

Op onze website is alle informatie te vinden omtrent onze vereniging, de verschillende teams en de handbal evenementen. Volg SV Rijnstreek ook op Facebook en Instagram @SVRijnstreek.

SV Rijnstreek is een sportvereniging die volledig afhankelijk is van vrijwilligers. Er is een relatief klein bestuur, maar er zijn veel jongeren en ouderen die iets doen binnen de vereniging: het verzorgen van trainingen, zaaldiensten, het organiseren van jeugdactiviteiten, het fluiten van wedstrijden, begeleiden van teams, etc.

Beleidslijnen

Handballen bij SV Rijnstreek betekent sporten en vertoeven in een gezonde en ambitieuze omgeving. SV Rijnstreek is zich ervan bewust dat een professioneel klimaat bijdraagt om jonge mensen op sportief vlak te binden en te boeien. Hiervoor wordt meer dan 40 jaar verenigings- en handbalervaring gebundeld en met een open blik naar de externe omgeving een beleid gevolgd om haar leden te laten excelleren. In de wetenschap dat teamsport een belangrijke bouwsteen is voor de ontwikkeling van jonge mensen op fysiek en mentaal gebied, heeft de handbalvereniging SV Rijnstreek begin 2003 besloten om handen en voeten te geven aan haar doelstellingen.

Door het bepalen van een aantal uitgangsvoorwaarden, waar wij als SV Rijnstreek graag op willen worden aangesproken, verschaffen wij duidelijkheid in onze visie en aanpak.

Uitgangsvoorwaarden:

  • Handbalvereniging SV Rijnstreek streeft naar een gezond handbalklimaat voor alle spelende leden;
  • Handbalvereniging SV Rijnstreek voert een transparant en verantwoord financieel beleid;
  • Handbal is de kernactiviteit binnen de vereniging. Alle andere activiteiten zijn hier ondergeschikt aan;
  • SV Rijnstreek streeft ernaar om zoveel mogelijk taken uit te (laten) voeren door vrijwilligers.

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en leden. SV Rijnstreek heeft besloten om door een volwaardig bestuur, ondersteunt met in het verleden opgedane ervaring, samen met vele vrijwilligers te bouwen aan een gezonde (handbal)vereniging. Door veel aandacht en begeleiding te geven aan onze jeugd, gekoppeld aan de huidige seniorenteams, verstevigen wij de basis voor een gezonde vereniging.

Sportcode

Het Nederlands Handbal Verbond wil komen tot een algemeen geldende en geaccepteerde gedragscode. Handbalvereniging SV Rijnstreek heeft als derde vereniging in Nederland begin 2004 de sportcode ondertekend. Door ondertekening van dit convenant verklaart SV Rijnstreek dat zij Sportiviteit & Respect een belangrijke plaats geeft in haar beleid, zich daarmee houdt aan de sportcode en verwacht mee te bouwen aan een gezonde handbaltoekomst.